April 25, 2017

Desing For Six Sigma

BestFit - copy
BestFit

Herkese İyi gelen standart bir "reçete var mıdır?"
Sonuç alabilmek için hem doğru metadolojileri belirlemek hem de bunları doğru birleştirmek, uyarlamak, yönetmek gerekir.

BestFit - copy
Full 2 - copy - copy
Yalın Altı Sigma

Projelerle iyileştirmeler yapmanın ötesinde iş yapış şeklinin değiştiren, bilinen en kapsamlı ve güçlü süreç iyileştirme metadolojisi.
Yine de hazır bir reçete değil, size özel uyarlanması gereken bir temel sadece .

Full 2 - copy - copy
Full 3 - copy - copy
Workout

Bir yandan ciddi iyileştirmeler yapmak istiyor diğer yandan da proje ve eğitim sürelerinin daha kısa olması gerektiğini düşünüyorsunuz.
Bunun için de Results'ın çözümü var. Bp ve çok sayıda ülkede DHL'de yaptığımız gibi...

Full 3 - copy - copy
Full 3 - copy - copy - copy
Ve Daha Fazlası

Eğer yöneticiler şirketi daha ileriye götüreceklerini vaat ediyorlarsa; bu, mevcut durumu sürekli değiştirmek demektir. Yani yeni ürünler, yeni hizmetler, yeniden yapılanma, maliyet azaltma, hızlanma...

Full 3 - copy - copy - copy
previous arrow
next arrow

 

Design For Six Sigma

Yeni bir ürün/hizmet tasarlarken çok sayıda bilinmezle karşılaşırız. Ancak şirketlerin ihtiyacı olan organik büyüme, mevcut ve potansiyel müşterileri heyecanlandıracak yeni ürün ve hizmetler sayesinde mümkün olabilmektedir.

Her gün pek çok şirket piyasaya yeni ürünler veya hizmetler sunmakta ve pek çok bilinmeze rağmen başarılı olmayı hedeflemektedir. Yeni bir ürün veya hizmeti tasarlarken emin olabileceğimiz tek konu ise, mevcut olanı iyileştirirken karşılaşacağımızdan çok daha fazla bilinmezle karşılaşacağımızdır.

 • Müşterilerinizin ne istediğini tahmin mi ediyorsunuz tam olarak biliyor musunuz?
 • Yeni ürününüzün veya hizmetinizin sahip olması gereken özellikler nelerdir?
 • Bu özelliklerin seviyelerine karar verirken nasıl bir kıyaslama yapıyorsunuz?
 • Rakip ürünler ve hizmetler tasarım sürecinizde doğru değerlendiriliyor mu?
 • Ürünü devreye alma süresi uzadıkça kaybınız ne oluyor?
 • Hele ürün devreye alındıktan sonra istendiği gibi olmadığı anlaşılırsa, kaybınız ne olur?

ve en önemlisi;

 • Yeni ürününüzü/hizmetinizi tasarlayan, geliştiren, üreten, pazarlayan, satan ve destekleyen süreçlerin nasıl çalışması gerektiğini biliyor musunuz?

Bütün bu sorular yeni bir ürün/hizmet düşüncesi ile birlikte cevaplamaya başlamanız gereken pek çok zorlu sorudan sadece bir kaçıdır. Eğer müşterilerinize çok yakınsanız ve müşterinin sesini (Voice of Customer – VOC) toplamak konusunda başarılı süreçleriniz mevcutsa benzer soruları yanıtlamakta fazla zorlanmayabilirsiniz. Ancak günümüzde halen pek çok şirket müşterilerine yeterince dokunamamakta, belki bir pazar araştırmasının sağlayabileceği kadar yaklaşabilmektedir. Bu da şirketleri yeni ürün/hizmet yaratırken çoğunlukla tecrübelere ve hissiyata dayalı kararlar almaya itmektedir. Dolayısıyla yeni ürünün/hizmetin ne kadar başarılı olduğu ancak ticari lansmandan sonra ortaya çıkabilmektedir.

Ancak şirketlerin ihtiyacı olan organik büyüme mevcut ve potansiyel müşterileri heyecanlandıracak özelliklere sahip yeni, yaratıcı ürün ve hizmetler sayesinde mümkün olabilmektedir.  Yeni ürünleriniz/hizmetleriniz hedef müşterilerinizin ifade edilmiş ve edilmemiş ihtiyaçlarını karşılamalı ve pazarı etkileyen başarılı bir lansmana sahip olmalıdırlar.

Design for Six Sigma kelimelerinin kısaltması olan DFSS, Altı Sigma’nın süreç iyileştirme kavramını, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni ürün ve hizmetlerle, onları pazara ulaştıran süreçlerin tasarımına uyarlayan bir yaklaşımdır. Yeni ürün ve hizmetlerin tasarlanmasında etkili olduğu kadar mevcut süreçlerin fonksiyonlarını yitirdikleri noktada, yeniden tasarlamak gerektiğinde de etkili olmaktadır.

Hizmetleri tasarlayan süreçlere baktığımızda genellikle üretimdekilere kıyasla daha yetersiz tanımlandıklarını görüyoruz. Hizmet süreçleri hem yapıları hem de çıktıları itibariyle daha az elle tutulur bir yapıdadırlar. Bu da yaratıcılık tarafında rekabetçi avantaj sağlayabilmek adına inanılmaz imkanlar sunmaktadır. Bu sebeple özellikle finans alanında olmak üzere, DFSS’in hizmet sektöründeki uygulamaları gittikçe artış göstermektedir. Sigortacılık sektöründen, otomobil üretimi sektörüne kadar dünyadaki lider firmalar, DFSS vasıtasıyla,

 • Müşteri bilgilerine doğrudan ulaşmayı,
 • Müşteri beklentilerindeki ve ihtiyaçlarındaki değişimlerin daha erken farkına varmayı,
 • Pazarı daha geniş bir bakış açısı ile analiz edebilmeyi,
 • Projenin şirket içi fonksiyonlar arasında sahiplenilmesini sağlamayı,
 • Yeni ürünü/hizmeti pazara daha kısa sürede sunmayı,
 • Daha etkili bir lansmanı mümkün kılmayı,
 • Daha düşük stok maliyetlerini,
 • Daha düşük montaj sürelerini ve
 • Daha düşük ürün maliyetlerini hedeflemektedirler.

DFSS’in başlangıç noktası “Müşterinin Sesi (Voice of Customer)” kavramıdır ve hedef müşteriyi çok iyi analiz etmeyi ve tanımayı gerektirir. DFSS’in temelinde müşterinin ürün/hizmetle ilgili ihtiyaçlarının ve isteklerinin süreç beklentilerine dönüştürülmesi ve hata önleme yatmaktadır.

DFSS, tipik bir DMAIC yaklaşımının kavramları ve araçları üzerine oturduğundan, Altı Sigma’da yeterince tecrübe kazanmış olmak önemlidir. Eğer şirketiniz de Altı Sigma’da yeterince yol kat ettiyse ve artık Altı Sigma şirketiniz için vazgeçilmez bir noktadaysa yeni ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve süreçlerinizi tasarlarken DFSS metodolojilerini uygulamayı düşünebilirsiniz.

Mesela bir bankanın sadece kredi kartı teslim süresini veya ekstre hatalarını iyileştirmek için DMAIC uygulaması uygun olabilecektir, ama banka piyasaya yeni bir kredi kartı çıkaracağında, kartın hedef kitlesinden, bu kitlenin kartın özellikleri ile ilgili tüm beklentilerine, kartın teslim süresine, ekstre yapısına kadar tüm gereksinimlerin belirlenmesi ve sonra da bunu gerçekleştirecek süreçlere kadar inilmesi DFSS yaklaşımı altında söz konusu olacaktır.

Results olarak, DFSS uygulamaya karar verdiğiniz noktada, ihtiyaçlarınıza uygun DFSS metodolojilerini seçmek ve bu metodolojileri sizin şartlarınız ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda uyarlayarak size özel bir yol haritası oluşturmakta size yardımcı oluyoruz. Yeni ürün, hizmet veya süreç tasarlama projelerinizi yönetebilmek için ihtiyaç duyacağınız eğitimlerinizin kapsamını ihtiyaçlarınıza göre belirliyor ve bu kapsamdaki örnekleri sektörünüze ve şirketinize özel tasarlıyoruz.

 


“Ayrıca biliyoruz ki en idealini yapmakla hiçbir şey yapmamak arasında kalan oldukça da büyük bir gri alan var. Şirketinizin henüz Altı Sigma uygulamasa da, yeni ürünlerinizi/hizmetlerinizi tasarlarken uyguladığınız mevcut sürecinizin yeterli ve etkin olmadığını düşünüyorsanız; sadece Results tarafından uygulanmakta olan çözümler de mevcut. Results sizin için müşteri beklentilerini ve hata önlemeyi temel alan çeşitli araçlar ile mevcut durumdan daha iyisinin elde edileceği en etkin yol haritasını belirleyecektir.”


 

DFSS Konusunda Daha Fazlası;

Altı Sigma’nın gerek hizmet gerekse üretim sektörlerinde iş süreçlerini iyileştirmek için çok kuvvetli bir araç olduğu kesindir. Bu noktada Altı Sigma’nın etkinliği kanıtlanmış olan DMAIC metodolojisi de kaliteyi iyileştirmek için bir standart haline gelmiştir. Lean ve Altı Sigma entegre olarak etkinlik ve verimlilik arttırıcı araçlar ve teknikler sağlamaktadırlar. Yaratıcı problem çözme teorisi olan TRIZ de Altı Sigma’ya entegre edilerek daha proaktif fikirlerin oluşturulmasını desteklemektedir.

Ancak, ürün ve hizmetlerin tasarımı hayati önem taşır, zira kurumlar her gün piyasaya ticari başarısı garantilenmemiş yeni ürünler sunmaya devam etmektedir. Hizmetler ise, geleneksel olarak ve doğaları gereği çoğunlukla bilinçli bir tasarım sürecinden geçmemektedirler.

 • Bir ürünü en baştan tasarlamak veya yeniden tasarlamak zorunluluk haline geldiğinde DFSS gerçek anlamda bir ihtiyaçtır.
 • DFSS uygulayan şirketlerin, ürünlerinin ve müşterilerinin beklentilerine göre şekillenen kendilerine has standartları ve teknikleri vardır. Bu açıdan bakıldığında DFSS bir metodoloji olmanın ötesinde kurumdaki iş yapma kültürünü de geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
 • DFSS’de hedeflenen, yeni tasarlanan ürünün en baştan yüksek yeterlilik seviyesi ile tasarlanması ve uygulanır hale gelmesidir. En başından bu kadar yüksek bir kalite seviyesini tutturabilmek ancak müşteri beklentilerinin ve ihtiyaçlarının, tasarım ve uygulama aşamalarından önce net bir şekilde tespit edilmesi ve iyice anlaşılması ile mümkün olabilmektedir.
 • DMAIC metodolojisi, en kritik faktörlerin iyileştirilmesine odaklanırken, DFSS müşteri için önemli bütün kritik faktörlere ve onları pazara sunacak olan süreçleri de tasarım kapsamında değerlendirmektedir.
 • Problemli bir alanda çabuk çözümler bulmak yerine genellikle uzun vadeli ihtiyaçlara dayandıklarından DFSS projeleri DMAIC projelerinden daha uzun sürebilmektedir.
 • Tasarım ve yeniden tasarım herhangi bir standart DMAIC projesi kapsamında söz konusu olabilmektedir. Nasıl ticari ortamlarda tasarım seviyeleri farklılık gösteriyorsa DFSS’in de çeşitli uygulama şekilleri mevcuttur. Bunlar yeni ve karmaşık ürün ve hizmetlerin çok kapsamlı tasarımlarını içeren çok büyük projelerden, DMAIC projeleri altında DFSS’e küçük ziyaretlere kadar farklı seviyelerde olabilmektedir.
 • DFSS’de süreçlerin tamamı gözden geçirildiğinden müşterinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak tasarımın başarısız olma riski azalmaktadır.

DFSS, yeni ürünlerin bütün hayat döngüsünü kapsamalıdır, yani kurumun ürünün geliştirilmesine karar verdiği andan ürünün ticari lansmanına kadar. Bu amaçla çeşitli DFSS metodolojileri kullanılabilmektedir. Bu metodolojiler aynı temel fonksiyonları sağlamakla birlikte farklı iş süreçlerinde kullanılmaktadır.

 • DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify)
 • DMADOV (Define, Measure, Analyze, Design, Optimize, Verify)
 • DCCDI (Define, Customer Concept, Design and Implement)
 • IDOV (Identify, Design, Optimize and Validate)
 • DMEDI (Define, Measure, Explore, Develop and Implement)

Sıkça tercih edilen DMADV metodolojisinin fazlarını ele alırsak; “Tanımlama” (Define) fazında, araştırma sonucu toplanan güvenilir veriler vasıtasıyla, müşterinin istekleri ve talepleri net olarak tanımlanmaktadır. Sonrasında “Ölçüm” (Measure) fazında, bu ihtiyaçlar ölçülmekte ve halihazırda o ihtiyaçları karşılamakta olan rakiplerle veya endüstriyle kıyaslanmaktadır (benchmarking).

Bir sonraki “Analiz” (Analyze) fazı ise, hedeflenen müşteri spesifikasyonlarına ulaşabilmek için olası süreç seçeneklerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. “Tasarım” (Design) fazında sürecin maliyet açısından etkinliği göz önünde bulundurularak en uygun süreç tasarlanmaktadır. Son faz olan “Onaylama” (Verify) fazında ise seçilen süreç, performansı ve müşterinin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyeti açısından değerlendirilmektedir. DMADV’nin bir varyasyonu olan DMADOV’da fazladan bir adım daha mevcuttur ki bu da bazı iş süreçleri için çok gerekli olan optimizasyondur.

DFSS’in bir başka varyasyonu olan DCCDI, tanımlama, ölçme ve tasarlama fazları ile DMADV’ye yakın olmakla birlikte son adım olarak, bir ürünün veya hizmetin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi ile ilgili olan “Uygulama” (Implementation) fazını içermektedir.

IDOV metodolojisi de farklı olarak yine optimizasyon fazını bünyesinde bulundurmakla birlikte, tasarım ve performansı tahmin etmek ve optimize etmek amacıyla ileri seviyede simülasyon modelleme ve istatistik araçları kullanılmaktadır. Sıkça tercih edilen diğer bir metodoloji olan DMEDI’de, fazların terimleri farklı olmakla birlikte, kavramları ve teknikleri açısından DMADV’ninkilere çok benzer bir yapıdadırlar.

DFSS’in daha etkili olabilmesi için tasarım sürecinin en başından itibaren devrede olması gerekir. Daha iyi bir uygulama için adanmış bir liderlik, ölçülebilir hedefleri belirlemek için eğitim ve ilgili herkesin katkısı gereklidir. Uygulama tamamlandıktan sonra, yeni ürün veya hizmet, süreç sahibine kalite açısından kritik faktörler ve bunları izleme sistemi ile birlikte devredilmektedir.

Results

Yukarıda bahsedilen bu metodolojilerden sizin için en uygununu belirleyecek, seçilen metodolojiyi sizin için en doğru şekilde uyarlayacak, gerekirse basit ve uygulanabilir zorlukta bir başlangıç ve zaman içinde etkinliği arttırılan bir yapı kuracaktır.