April 25, 2017

BestFit

BestFit - copy
BestFit

Herkese İyi gelen standart bir "reçete var mıdır?"
Sonuç alabilmek için hem doğru metadolojileri belirlemek hem de bunları doğru birleştirmek, uyarlamak, yönetmek gerekir.

BestFit - copy
Full 2 - copy - copy
Yalın Altı Sigma

Projelerle iyileştirmeler yapmanın ötesinde iş yapış şeklinin değiştiren, bilinen en kapsamlı ve güçlü süreç iyileştirme metadolojisi.
Yine de hazır bir reçete değil, size özel uyarlanması gereken bir temel sadece .

Full 2 - copy - copy
Full 3 - copy - copy
Workout

Bir yandan ciddi iyileştirmeler yapmak istiyor diğer yandan da proje ve eğitim sürelerinin daha kısa olması gerektiğini düşünüyorsunuz.
Bunun için de Results'ın çözümü var. Bp ve çok sayıda ülkede DHL'de yaptığımız gibi...

Full 3 - copy - copy
Full 3 - copy - copy - copy
Ve Daha Fazlası

Eğer yöneticiler şirketi daha ileriye götüreceklerini vaat ediyorlarsa; bu, mevcut durumu sürekli değiştirmek demektir. Yani yeni ürünler, yeni hizmetler, yeniden yapılanma, maliyet azaltma, hızlanma...

Full 3 - copy - copy - copy
previous arrow
next arrow

 

BestFit

Size özel çözümler.

Sanırız birçok firma bunu söylüyor. Biz de söylüyoruz. Söylemesi çok kolay, gerçekleştirmesi ise bir o kadar zor. Neden mi?

  • Bunu yapmaya kararlı iseniz, standart paketler kullanamazsınız. Hatta standart bir eğitim dokümanı da kullanamazsınız. Her ihtiyaç için farklı metodolojileri farklı şekilde bir araya getirmeniz, uyarlamanız, eğitim dokümanlarınızı değiştirmeniz yeni örnek vakalar oluşturmanız gerekir.
  • Genel katılıma açık eğitim düzenleyerek, birbirinden farklı şirketlerden, sektörlerden, hatta üretim ve üretim dışı firmalardan katılımcılara aynı eğitimi veremezsiniz.
  • Sizden 20 günlük bir 6 Sigma Kara Kuşak eğitimi isteyen müşterinize, “Bu şekilde başlamak sizin için sadece yüksek maliyet, çalışanlarınız için çok ciddi bir zaman kaybı, hatta gereksiz yükleme yüzünden esas öğrenmeleri gereken konuları bile daha kötü öğrenmelerine sebep olacak bir uygulama olur. Bizim önerimiz 10 günlük bir eğitimle başlamaktır.” deme dürüstlüğüne sahip olmanız gerekir.

Results kurulduğu günden itibaren danışmanlık verdiği müşterilerinin ihtiyacını anlama, bu ihtiyaca göre en az maliyetli ve en etkin planlamayı yapma ve başarısız olacağına inandığı talepler karşısında dürüst olarak tüm riskleri söyleme, olmayacak sözler vermeme kararlılığında olmuştur.

  • Results bugüne kadar hiç bir genel katılıma açık eğitim vermemiştir.
  • Results çalıştığı tüm firmalar için eğitim dokümanlarını en baştan uyarlamış, firma ve sektör ile ilgili yeni örnekler yaratmıştır. Hizmet sektörüne üretim örnekleri içeren “standart” bir eğitim vermemiştir.
  • Bu yüzden Results’ın hiç bir çalışması bir diğerine benzemez, bir firmaya verdiği dokümanlar bir diğeri ile aynı değildir.
  • Results kurulurken belirlediği bu prensiplerin her zaman arkasında durmuştur. İstisnasız tüm çalışmaları ve referansları ile de bunu ispatlayabilecek durumdadır.

Results’ın en temel ürünü olan BestFit her durum ve firma için en doğru İyileştirme veya Tasarım Metodolojisidir. İçeriği değişmekle birlikte amaç hep aynıdır: İstenen sonuçları almanızı sağlayacak, size özel çözümler sunmak…

Zaten size özel, en doğru çözümleri bularak; istenen sonuçları almak bizim için bu kadar önemli olduğu için şirketimizin ismini Results®, size özel bu ürünün adını da BestFit®olarak belirledik.

 


Yüzlerce firma tarafından kullanılan hiçbir metodoloji tamamen faydasız olamaz.

“Ama olduğu gibi, tamamen sizin için uygun da olamaz.
Bu yüzden aynı metodoloji için kimi firmalar çok olumlu düşünürken kimi firmalar hiç de aynı fikirde olmayabilmektedir.

Başarı için doğru metodolojileri belirlemek ve onları sizin için doğru olacak şekilde uyarlamak, gerektiğinde basitleştirmek, gerektiğinde hızlandırmak, doğru yönetim araçları ile desteklemek kritiktir.

Hiç bir zaman ihtiyaç duyulmayacak teknikleri öğretmek, veri analizini doğru ölçüde kullanamamak sonuçta “Bu metodoloji bizim için uygun değil” yorumları ile karşılaşılmasından başka bir amaca hizmet etmeyecektir.

Veya çalışanların projelere zaman ayırmasında sorun olacağı baştan görülüyor olmasına rağmen, hiçbir önlem almadan yoğun ve odaklanmış zaman harcamayı gerektireceği bilinen bir yaygınlaştırma planlamak, sonunda yine ya metodolojilerden soğumaya ya da aylarca süren ve bir türlü tamamlanamayan projelere sebep olacaktır.”


 

Proje Portföy Yönetimi ile doğru projeler yaratılamıyor, doğru önceliklendirme yapılmıyor, portföyün tamamının takibi, kaynak planlaması gibi konular eksik kalıyorsa yine ciddi verimsizlikler yaşanabilecektir. Temel hedef, doğru projeleri seçmek, o projeleri de doğru yönetmek olmalıdır. Bu aşamada seçilen projelerin tipi de doğru belirlenmelidir. Ne zaman Yalın (Lean) tekniklerini kullanacak, ne zaman Altı Sigma (Six Sigma) uygulanacak, hangisi proje hangisi workshop olmalı veya ne zaman bunlar olmaksızın bir devreye alma projesi yapılacak, hangi projede hangi akış ve dokümanlar kullanılacak bilinebilmeli ve de takip edilebilmelidir. Yapılan herşey stratejik planlarla uyumlu olmalıdır.

Projelerin gecikmesi, kapsamın kontrol edilememesi, ekip üyelerinin projelere zaman ayıramaması, projelerin şirket içinde gereken desteği görmemesi, ortaya çıkan ürünlerin beklentileri karşılamaması çok tipik problemlerdir ve sebepleri doğru metodolojilerin doğru şekilde devreye alınmamış olması veya stratejik planlarla uyumsuzluk, önceliklendirme sorunları olabilir.

BestFit, Yalın Altı Sigma, Workout, Stratejik PlanlamaRisk Yönetimi, Değişim Yönetimi, İstatistiksel Araçlar, Kurumsal Proje Yönetimi, Vizyona Doğru Yönetim, Proje Ödüllendirme ve Proje Performans Değerlendirme, DFSS (Design for Six Sigma) gibi bir çok metodoloji, yöntem ve aracın doğru bileşiminden oluşur ve sadece sizin ihtiyacınıza yönelik tasarlanır.

Results Ekibi bunu gerçekleştirebilecek kararlılık, yetkinlik ve tecrübeye sahiptir. Results, yurtiçinde ve dışında çalıştığı tüm şirketlerde bunu gerçekleştirmiş ve müşterilerinin yorumlarıyla da bunu ispatlamıştır.

BestFit, bazen ihtiyacınıza yönelik olarak yol haritasından eğitim dokümanlarına, şablonlarına kadar sizin için uyarlanmış, başarıyı garanti altına almak için Değişim Yönetimi, Kurumsal Proje Yönetimi (EPM), Ödüllendirme veya Proje Performans Yönetimi gibi başka yönetim araçları ile desteklenmiş, Stratejik Planlama ile entegre bir Yalın Altı Sigma (Lean Six Sigma) yaygınlaştırması hatta tüm bunları içeren “Stratejik Yönetim” devreye alma çalışması olabilir.

Bazen de; verimlilik, maliyet azaltma, müşteri memnuniyeti artırma gibi hedefleri olan ve 6 Sigma ile GE-Workout metodolojilerinin bir karışımından oluşan; hızlı, pratik ve kritik süreç iyileştirme çalışmaları ile sınırlı bir danışmanlık hizmeti olabilir.

Kimi firmalar içinse, proje ve portföy yönetiminin oluşturulması sonra zaman içinde yeni araçlar eklenmesi gibi bir çalışmaya dönüşebilir.

Zaman ve kaynak kısıtınız olması halinde ise bizim sizin için Süreç Analizleri ve İyileştirme Projeleri yapmamız da mümkündür. Böyle bir çalışmada şirkete yaygınlaştırma yapmadan, uzun süreli eğitimler vermeden süreçlerin hızlıca analiz edilmesi ve iyileştirilmesi hedeflenir.

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Her zaman tümü, şirketiniz için en doğru şekilde uyarlanmış olacaktır.

Tüm bunlar birlikte yapılacak bazı ön görüşmelerle ve/veya  size sonuçları ölçülebilir olarak sunulacak olan çok daha kapsamlı Değişime Hazırlık Analizleri ile belirlenebilecektir.

Dilerseniz de bir günlük bir çalışma ile, dünyaca ünlü MoveIt Courier Simülasyonu gibi gerçek hayata çok yakın bir uygulama ile Yalın Altı Sigma’nın nasıl fayda sağlayabileceğini yaşayarak da görebilirsiniz.

® Results ve BestFit, Results Kurumsal Verimlilik Çözümleri şirketinin tescilli markalarıdır.