April 25, 2017

Süreç Analizleri ve İyileştirme Projeleri

BestFit - copy
BestFit

Herkese İyi gelen standart bir "reçete var mıdır?"
Sonuç alabilmek için hem doğru metadolojileri belirlemek hem de bunları doğru birleştirmek, uyarlamak, yönetmek gerekir.

BestFit - copy
Full 2 - copy - copy
Yalın Altı Sigma

Projelerle iyileştirmeler yapmanın ötesinde iş yapış şeklinin değiştiren, bilinen en kapsamlı ve güçlü süreç iyileştirme metadolojisi.
Yine de hazır bir reçete değil, size özel uyarlanması gereken bir temel sadece .

Full 2 - copy - copy
Full 3 - copy - copy
Workout

Bir yandan ciddi iyileştirmeler yapmak istiyor diğer yandan da proje ve eğitim sürelerinin daha kısa olması gerektiğini düşünüyorsunuz.
Bunun için de Results'ın çözümü var. Bp ve çok sayıda ülkede DHL'de yaptığımız gibi...

Full 3 - copy - copy
Full 3 - copy - copy - copy
Ve Daha Fazlası

Eğer yöneticiler şirketi daha ileriye götüreceklerini vaat ediyorlarsa; bu, mevcut durumu sürekli değiştirmek demektir. Yani yeni ürünler, yeni hizmetler, yeniden yapılanma, maliyet azaltma, hızlanma...

Full 3 - copy - copy - copy
previous arrow
next arrow

 

Süreç Analizleri ve İyileştirme Projeleri

 • Şirkete yaygınlaştırma yapmadan, uzun süreli eğitimler vermeden fakat yine Lean (Yalın), DMAIC/Six Sigma ve WorkOut metodolojilerinin proje kapsamına uygun araçları, formal olmadan, entegre edilerek kullanılır.
 • Süreçlerin hızlıca analiz edilmesi ve iyileştirilmesi hedeflenir.
 • Akış ve araçlar her proje için farklı planlanır.
 • Kurumsal çapta yapılan metodoloji yaygınlaştırmalarına göre avantajı sürelerin çok daha kısa, maliyetlerin daha düşük olmasıdır. Dezavantajı ise şirket çalışanlarının geliştirilmesinin kısıtlı olması, sonradan yapılacak başka iyileştirmeler için yine destek ihtiyacı gerekebilmesi ve iş yapış anlayışının istendiği gibi değişmeme riski olmasıdır.

İncelenecek Konulara Örnekler

 • Müşteri, yönetim ve çalışanların karşılanan ve karşılanmayan beklentileri
 • Süreçlerin bu beklentileri karşılama yeterlilikleri
 • Problemlerin kök sebeplerini bulmaya yönelik veri analizleri
 • Kritik performans göstergeleri (etkinlik/verimlilik, ardçı/öncü)
 • Hatalar, yeniden işlemeler, mükerrerlikler
 • Süreçler arası geçişler, beklemeler, iletişim
 • Yalınlık, karmaşıklık, değer akışı
 • Verimsizlikler, katma değersiz faaliyetler
 • Çevrim süreleri, dar boğazlar
 • Standart dışı uygulamalar