April 25, 2017

Simülasyon ve Modelleme

BestFit - copy
BestFit

Herkese İyi gelen standart bir "reçete var mıdır?"
Sonuç alabilmek için hem doğru metadolojileri belirlemek hem de bunları doğru birleştirmek, uyarlamak, yönetmek gerekir.

BestFit - copy
Full 2 - copy - copy
Yalın Altı Sigma

Projelerle iyileştirmeler yapmanın ötesinde iş yapış şeklinin değiştiren, bilinen en kapsamlı ve güçlü süreç iyileştirme metadolojisi.
Yine de hazır bir reçete değil, size özel uyarlanması gereken bir temel sadece .

Full 2 - copy - copy
Full 3 - copy - copy
Workout

Bir yandan ciddi iyileştirmeler yapmak istiyor diğer yandan da proje ve eğitim sürelerinin daha kısa olması gerektiğini düşünüyorsunuz.
Bunun için de Results'ın çözümü var. Bp ve çok sayıda ülkede DHL'de yaptığımız gibi...

Full 3 - copy - copy
Full 3 - copy - copy - copy
Ve Daha Fazlası

Eğer yöneticiler şirketi daha ileriye götüreceklerini vaat ediyorlarsa; bu, mevcut durumu sürekli değiştirmek demektir. Yani yeni ürünler, yeni hizmetler, yeniden yapılanma, maliyet azaltma, hızlanma...

Full 3 - copy - copy - copy
previous arrow
next arrow

 

Simülasyon ve Modelleme

Üretim yapan, hizmet sunan herhangi bir organizasyonda simülasyon temelli çözüm üretmek ve karar vermek; dünya şirketlerinin kullandığı en iyi ve etkin yöntemlerin başında gelmektedir.

 


“Simülasyon modelleme, bilgisayar ortamında gerçek sistemin/sürecin animasyon aracılığı ile görselleştirilebilmesini, değişik alternatiflerin (senaryoların) çok kısa zamanda en az maliyetle test edilmesini ve çözüm önerilerinin üretilmesini sağlar. Böylece gerçek dünyanın dinamik yapısı ve süreçler arası karmaşık ilişkilerin çıktılar üzerindeki etkileri çok detaylı olarak dikkate alınabilir, yapılacaklar değişikliklerin sonuçlara etkileri anında görülebilir ve what-if analizleri yapılabilir… Farklı metodolojilerle birleştirilerek (örneğin Yalın ve Altı Sigma) veya kendi başına, farklı seviyelerde, farklı amaçlar için modelleme ve simülasyon teknikleri kullanılabilir.”


 

Bu teknik ile:

 • Süreçlerdeki varyasyonlar, belirsizlikler, bağımsızlıklar, dış etkenler dikkate alınır
 • Modeller çok az risk alarak ve mevcut süreçleri etkilemeden geliştirilebilir
 • Karar vermede objektiflik sağlanır ve önyargılar azaltılır
 • Animasyon özelliği ile sonuçların daha iyi görülebilmesi sağlanır
 • Düzenli kullanılabilir modeller sayesinde sürekli iyileştirme teşvik edilir
 • Müşteri/operasyon/süreçler arası etkiler görünür hale getirilir

Simülasyon yardımı ile:

 • Gerçek kapasite belirlenebilir ve değerlendirilebilir
 • Yalın – Altı Sigma önerileri test edilebilir
 • Üretim hatları dengelenebilir
 • Darboğazlar belirlenebilir ve daha iyi yönetilebilir
 • Tedarik zinciri dizayn ve test edilebilir
 • Yeni planlama ve çizelgeleme yöntemleri test edilebilir
 • Yatırım ? Otomasyon Fizibiliteleri yapılabilir
 • İyileştirme alternatiflerinin sonuçlara etkileri görülebilir ve karşılaştırılabilir
 • Fiili uygulama/yatırım Yap/Yapma kararları, finansal getiri analizleri yapılabilir ve çok düşük maliyetlerle en doğru kararlar alınabilir

Örnek Uygulamalar

Vaka 1: Banka

3500 den fazla şubesi olan, birçok şubesindeki müşterilerin kuyruklarda beklemek zorunda kaldığı, şube verimliliği istenen düzeyin altında bir banka.

Üst yönetimin beklentileri:

 • Müşteri bekleme sürelerini azaltarak; müşteri memnuniyetini artırmak. Aynı zamanda verimliliği de artırarak; çalışanların gelir artırıcı faaliyetlere (örneğin yeni ürün satışı) odaklanabilmelerini sağlamak
 • Şubelerde süreç iyileştirme için otomasyon kararları vermek, hangi şubelerin finansal olarak otomasyona uygun olduğunu belirlemek ve beklenen yatırım geri dönüş oranlarını tespit etmek
 • Pilot çalışmaları test etmek, hangi iyileştirmelerin, maliyet, kalite ve hız açılarından ne fayda sağlayacağını belirlemek
 • Seçilen iyileştirmelerin organizasyonda yaygınlaştırılması için yol haritasını belirlemek

Sağlanan Faydalar:

 • Yıllık 100 milyon $’dan fazla işgücü ve gereksiz yatırım tasarrufu sağlandı.
 • Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti arttı
 • Müşteri bekleme süreleri istenen seviyelerin altına indi
 • Gişelerdeki işlem süreleri azaldı ve varyasyon minimize edildi
 • Yeni ürün satışı arttı
 • Müşteri memnuniyeti arttı

Çözüm:

Detaylı ve genel bir şube simülasyon modeli geliştirilerek, hem mevcut durum hem de önerilen durumlar için simülasyon deneyleri ile istatiksel analizler yapıldı.

Vaka 2: Üretim Şirketi

Birçok dalda faaliyet gösteren büyük bir holdingin, bir ürün grubu içinde üretim yapan tesisinde mevcut durumda aşağıdaki sorunlar görülmektedir:

 • Birim üretim maliyeti yüksek – istenen düzeyin iki katı kadar
 • Makina ve iş gücü verimliliği düşük
 • Toplam teslimat süreleri yüksek
 • Üretim kapasitesi düşük ve işlemdeki envanter seviyeleri yüksek

Çözüm:

Yalın teknikleri ile mevcut durum analizi tapıldı. Simülasyon modelleme yardımı ile mevcut durum simüle edildi. İyileştirme önerileri belirlendi. Simülasyon modelleme yardımı ile iyileştirme sonrası performansın ve iş sonuçlarının nasıl olacağı simüle edildi ve buna göre kararlar alındı. Yalın Üretim hattı dizayn edilerek, hayata geçirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında

 • Yeni yerleşim planı hazırlandı
 • Yeni üretim hücreleri dizaynı edildi
 • Kanban sistemi tasarlandı
 • Simülasyon modeli ile dizayn testi yapıldı ve operasyonel kurallar belirlendi
 • Uygulamalar hayata geçirildi
 • Eğitimler verildi

Sağlanan Faydalar:

 • Birim üretim maliyeti {ec62db246b4cc8436630f3696621ce1bb108d53f1bac84e2df725bfb7ce384fc}75 azaldı
 • Makina ve iş gücü verimi {ec62db246b4cc8436630f3696621ce1bb108d53f1bac84e2df725bfb7ce384fc}50 arttı
 • Toplam geçiş süresi günlerden saatlere düştü
 • Üretim kapasitesi iki katına çıktı
 • İşlemdeki envanter seviyesi {ec62db246b4cc8436630f3696621ce1bb108d53f1bac84e2df725bfb7ce384fc}75 azaldı

Vaka 3: Müze

 • Ziyaretçi sayısı her yıl artan bir müze ve park için müzeye giriş ve çıkışlardaki kuyrukları ve beklemeleri azaltacak, hizmet seviyesini artıracak iyileştirmelerin belirlenmesi gerekmektedir:
 • Darboğazlar (gün içinde, taşıma/servis, garaj, giriş vs.)
 • Kapasite problemleri (Servis, park alanları)
 • Operasyon iyileştirme (Çalışan/Servis/Ziyaretçi)
 • Bilet satışı

Çözüm:

Müze ve çevresi (trafik akışı, araç park alanları, servis hizmetleri vs.) simülasyon ile modellendi, değişik senaryolar ve operasyonel varsayımların geçerliliği test edildi, kurallar ve akış belirlendi. Ayrıca sürekli değişen şartlara göre kullanılabilecek simülasyon temelli bir planlama aracı geliştirildi.

Sağlanan Faydalar:

 • Her bir senaryo-ziyaretçi sayısı/operasyon kuralı için darboğazlar belirlendi
 • Gerekli işgücü ve ekipman belirlenerek ziyaretçi beklemeleri (giriş ve çıkışlardaki) istenen düzeyde tutuldu
 • Garaj kapasite kullanımı artırıldı
 • Dinamik planlama aracı sağlandı ve sürekli iyileştirme aracı olarak devreye alındı

Özetle

Yukarıda verilen örneklerin tümü fiili vakalardan alınmıştır. Bu örnekleri artırmak mümkündür: Hastane, tersane, banka, lojistik/dağıtım depoları, seri üretim yapan tesisler, havalimanları, karayolları, belediye hizmetleri vs.

Üretim yapan, hizmet sunan herhangi bir organizasyonda simülasyon temelli çözüm üretmek ve karar vermek; dünya şirketlerinin kullandığı en iyi ve etkin yöntemlerin başında gelmektedir ve Türkiye?de de Results Kurumsal Verimlilik Çözümleri tarafından uygulanmaktadır.