Results Simülasyon ve Modelleme Temelli Çözümler Üretiyor

Üretim yapan, hizmet sunan herhangi bir organizasyonda simülasyon temelli çözüm üretmek ve karar vermek; dünya şirketlerinin kullandığı en iyi ve etkin yöntemlerin başında gelmektedir. Simülasyon modelleme, bilgisayar ortamında gerçek sistemin/sürecin animasyon aracılığı ile görselleştirilebilmesini, değişik alternatiflerin (senaryoların) çok kısa zamanda en az maliyetle test edilmesini ve çözüm önerilerinin üretilmesini sağlar. Böylece gerçek dünyanın dinamik yapısı[…]