Results Simülasyon ve Modelleme Temelli Çözümler Üretiyor

Üretim yapan, hizmet sunan herhangi bir organizasyonda simülasyon temelli çözüm üretmek ve karar vermek; dünya şirketlerinin kullandığı en iyi ve etkin yöntemlerin başında gelmektedir.

Simülasyon modelleme, bilgisayar ortamında gerçek sistemin/sürecin animasyon aracılığı ile görselleştirilebilmesini, değişik alternatiflerin (senaryoların) çok kısa zamanda en az maliyetle test edilmesini ve çözüm önerilerinin üretilmesini sağlar. Böylece gerçek dünyanın dinamik yapısı ve süreçler arası karmaşık ilişkilerin çıktılar üzerindeki etkileri çok detaylı olarak dikkate alınabilir, yapılacaklar değişikliklerin sonuçlara etkileri anında görülebilir ve what-if analizleri yapılabilir…

Ekibimize yeni katılan Tekin Çetinkaya’nın uzun yıllardır yurtdışında çok sayıda şirkette uygulamakta olduğu simülasyon ve modelleme teknikleri bundan sonra, Yalın Altı Sigma ile entegre edilerek veya tek başına, Türkiye’de de Results Kurumsal Verimlilik Çözümleri tarafından uygulanacaktır.

Bu teknik ile:

Süreçlerdeki varyasyonlar, belirsizlikler, bağımsızlıklar, dış etkenler dikkate alınır
Modeller çok az risk alarak ve mevcut süreçleri etkilemeden geliştirilebilir
Karar vermede objektiflik sağlanır ve önyargılar azaltılır
Animasyon özelliği ile sonuçların daha iyi görülebilmesi sağlanır
Düzenli kullanılabilir modeller sayesinde sürekli iyileştirme teşvik edilir
Müşteri/operasyon/süreçler arası etkiler görünür hale getirilir

Simülasyon yardımı ile,

Gerçek kapasite belirlenebilir ve değerlendirilebilir.
Yalın – Altı Sigma önerileri test edilebilir.
Üretim hatları dengelenebilir.
Darboğazlar belirlenebilir ve daha iyi yönetilebilir.
Tedarik zinciri dizayn ve test edilebilir.
Yeni planlama ve çizelgeleme yöntemleri test edilebilir.
Yatırım – Otomasyon Fizibiliteleri yapılabilir.
İyileştirme alternatiflerinin sonuçlara etkileri görülebilir ve karşılaştırılabilir.
Fiili uygulama/yatırım Yap/Yapma kararları, finansal getiri analizleri yapılabilir ve çok düşük maliyetlerle en doğru kararlar alınabilir.