Kale Kilit

Farklı araçlarla, çok kapsamlı ve uzun süreli bir Kurumsal Dönüşüm Programı…

Sektöründe dünyanın sayılı markalarından biri olmak vizyonunun gerçekleşmesine hizmet edecek güçlü bir yol haritasının oluşturulması ve uygulanması amacıyla, Kale Kilit ile Results son iki yıldır birlikte çalışmaktadır. Üretim dışı süreçlerin Yalın Altı Sigma teknikleri kullanılarak analiz edilmesiyle başlayan çalışmalar sonucunda kapsamlı bir Kurumsal Dönüşüm Programı geliştirilmiştir. Bu program kapsamında bir takım süreç tasarımı ve iyileştirme projeleri halen tamamlanmış bulunmaktadır.

Yapılan çalışmalara

  • Yalın Altı Sigma araçları kullanılarak üretim dışı süreçlerin mevcut durum analizi
  • Küresel Kurumsal Vizyon ile uyumlu Stratejik Plan
  • Temel İnsan Kaynakları süreçlerinin devreye alınması ve iyileştirilmesi
  • Pazarlama süreçlerinin tasarlanması ve devreye alınması
  • Satınalma sürecinin Stratejik Tedarik (Strategic Sourcing) olarak yeniden yapılandırılması örnek olarak sayılabilir.

Bu çalışmalar sonucunda

  • Stratejik Yönetim süreci kullanılarak Kale Kilit’in küresel vizyonu somut hedeflere dönüştürülmüş, bu hedefler üzerinden de Üst Düzey Performans Yönetim Modeli tanımlanmış,
  • Çalışanlar arası iki yönlü iletişim, etkisi ve katkısı yükselen bir boyuta taşınmış,
  • Stratejik Tedarik uygulamaları sayesinde üretim alanında ek kapasite olanakları söz konusu olmuş ve
  • Yurtiçi ve dışı pazarlar için tutarlı ve güncel bilgiyi temin edecek Pazarlama Araştırmaları süreci ve işbirlikleri uygulamaya konmuştur.