DHL

DHL için 8 ülkede 11 farklı şirkette çok kapsamlı yalın Altı Sigma ve WorkOut çalışmaları.

Genel Durum
Deutsche Post DHL 500.000 çalışanıyla 220 ülkede hizmet veren ve 2008 cirosu 54 Milyar Euro’yu aşan bir gruptur. Ana faaliyet alanları lojistik ve iletişimdir. Grup altında DHL Express, DHL Global Forwarding ve Deutsche Post gibi şirketler mevcuttur.

Deutsche Post DHL’e bağlı farklı şirket ve ülkelerde ayrı ayrı Yalın Altı Sigma yaygınlaştırmaları yürütülmektedir. Tüm eğitimler ve yaygınlaştırma planı tamamen DHL’e özel olarak uyarlanmıştır. Programın temel hedefi, DHL’in lojistik konusunda her müşterinin ilk tercihi olmasını sağlamaktır.
Results bu kapsamda, 8 ülkede 11 farklı DHL şirketine hizmet vermektedir.

Yapılan çalışmalar kapsamında

 • Üst yönetimlere özel bilinçlendirme eğitimleri, simülasyonlar ve çalıştaylar,
 • Proje seçim çalışmaları,
 • Proje liderleri için Yalın Altı Sigma eğitimleri,
 • WorkOut için ileri seviye eğitimcinin eğitimi,
 • WorkOut çalıştayları ve süreç iyileştirmeleri,
 • Proje liderlerine koçluk,
 • Veri analizleri,
 • Raporlama ve değerlendirme

gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Bu faaliyetlerle şu ana kadar

 • 400’den fazla kişiye farklı seviyelerde eğitimler verilmiş,
 • Çok sayıda Yalın Altı Sigma projesi yürütülmüş,
 • Çok sayıda problem WorkOut kullanılarak iyileştirilmiştir.