Axa Sigorta

Axa’nın kritik bir ana sürecinin çeşitli açılardan Yalın ve Altı Sigma araçlarıyla analiz edilmesi ve iyileştirme projelerinin yürütülmesi…
80 milyon müşterisi, 214.044 çalışanı ve 91.2 milyar Euro cirosuyla Axa dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biridir.

Axa Sigorta için Yalın, Altı Sigma ve WorkOut tekniklerinin tamamen ihtiyaca yönelik birleştirilmesi ve uyarlanmasıyla çok özel bir yol haritası oluşturulmuştur.

Bu çalışma kapsamında Axa’nın kritik ana süreçlerinden biri çeşitli açılardan analiz edilmiştir. Analiz edilen konulara müşteri, yönetim ve çalışanların beklentileri, süreçlerin bu beklentileri karşılama yeterlilikleri, hatalar, yeniden işlemeler, mükerrerlikler, beklemeler, iletişim, karmaşıklık, değer akışı, çevrim süreleri örnek olarak sayılabilir.

Analizler sonucunda birçok iyileştirme projesi belirlenmiş ve bu projelere de ayrıca destek verilmiştir.