Aviva

Türkiye’de hizmet sektöründe yapılan en kapsamlı Yalın Altı Sigma yaygınlaştırmalarından biri…

Aviva, İngiltere’nin en büyük, dünyanın altıncı büyük sigorta grubudur. Türkiye’de 1000 civarında çalışanı ile hayat ve emeklilik alanlarında hizmet vermektedir.

Aviva Hayat ve Emeklilik şirketinde yapılan Yalın Altı Sigma Yaygınlaştırması Türkiye’de hizmet sektöründe yapılan en kapsamlı Yalın Altı Sigma yaygınlaştırmalarındandır. Geniş çaplı, kurumsal bir yaygınlaştırmada planlanması gereken tüm değişim yönetimi faktörleri dikkate alınmış ve uygulanmıştır. Bunlara

Çok kapsamlı bir değişime hazırlık analizi
Ölçülebilir analiz sonuçlarının raporlanması
Gerekli tüm organizasyonel ve alt yapısal gereksinimlerin belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve devreye alınması
Gerekli İK süreçleri ile entegrasyon
Özel ve çok güçlü bir lansman ve bilgilendirme
Üst yönetim bilinçlendirme eğitimleri ve çalıştaylar
Yönetici eğitimleri ve çalıştaylar
Proje belirleme, önceliklendirme ve seçimi
Kuşak adaylarının seçimi
Tamamen Aviva’ya özel bir eğitim modeli ve içeriği hazırlanması, sigorta sektörü ve Aviva’ya özel örneklerin eğitime eklenmesi.
Eğitimlerin verilmesi
Projelerin yürütülmesi ve koçluk yapılması