June 23, 2023

Zeynep Denizli

Zeynep Denizli

  • 35 yıl iş tecrübesine sahiptir. Proje Yönetimi, Planlama, Stratejik Yönetim, Bütçe Yönetimi, Kapasite
    Analizleri gibi konularında danışmanlık yapmaktadır.
  • Results’a katılmadan önce farklı şirketlerde Fabrika Müdürlüğü, Genel Koordinatörlük, Proje
    Koordinatörlüğü, Genel Müdürü Yardımcılığı gibi görevlerde çalışmıştır.
  • Alanında dünya lideri olan Couching Training Instituit firmasından akredite koçluk eğitimi almıştır ve
    CPP unvanına sahiptir.
  • Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü ve Avusturya Lisesi mezunudur.