Umur Basım

1988 yılında kurulmuş olan Umur Basım, Basım Sektörünün açık ara lideridir.

Results, Umur Basım’da

  • Stratejik Yönetimin devreye alınması,
  • Tüm süreçlerin, sistemlerin ve organizasyonun iyileştirilmesine yönelik önerilerin belirlenmesi
  • Kapasite analizi  
  • Stratejik Plan’la belirlenen projelere destek olunması, yürütülmesi

gibi çalışmalar yürütmektedir.