Pimaş

Referansı DMAIC ve WorkOut olan PİMAŞ’a özel çalışmalar…

Gebze’deki 77.000 m 2 alan üzerine kurulu tesislerinde yılda 35.000 ton pencere için gerekli profil ve tamamlayıcı malzeme ile 4.000 ton siding için gerekli profil ve tamamlayıcı malzeme üretimini gerçekleştiren Pimaş, 2008 yılında BOT Grup ile birlikte Verimlilik İzleme Sistemini devreye almıştır. Bu sistem üzerinden elde ettiği verileri verimlilik artırma amacıyla iyileştirme inisiyatiflerine dönüştürmeyi hedeflemektedir. Results, referansı DMAIC ve WorkOut olan ve fakat Pimaş’a özel olarak uyarlanan bir metodoloji ile Pimaş’ı bu hedefine götürecek çalışmalar yürütmektedir.

Çalışmalar kapsamında

  • DMAIC metodolojisinin güçlü analiz yöntemleriyle süreç ve veri analizleri,
  • Kök sebep analiz çalıştayları ve
  • WorkOut ile hızlı iyileştirme inisiyatifleri yürütülmektedir.

Bu çalışmalar sonucunda

  • Verimlilik İzleme Sisteminin ortaya koyduğu öncelikli iyileştirme alanlarında inisiyatifler başlatılmış,
  • Etkin veri toplama yöntemleri devreye alınmış,
  • Üretim performansına yönelik süreç ve veri analizleri sonucu, hızı azaltan kök sebepler ortaya konmuş ve
  • Üretim kalitesini yükseltecek potansiyel iyileştirme alanları belirlenmiştir.