Karahan Grup

Üretim dışı süreçlerde analiz ve iyileştirme yol haritası…

Bayan dokuma ve örme dış giyim alanında Avrupa’nın önde gelen markalarına modern kadın ve rahat spor giyim üretimi ve ihracatı yapmakta olan Karahan Tekstil ile Results’ın birlikteliği, üretim dışı süreçlere odaklanmıştır. Bu süreçlerde yapılan analizler sonucunda, Karahan Tekstil’in iç kaynakları ile kendi kendine uygulayabileceği yalın ve dar kapsamlı bir yol haritası tasarlanmıştır.

Yapılan çalışmalarda

  • Müşteri beklentilerinin alınması
  • Sürecin sesi çalışmaları (odak grup, yüz yüze görüşmeler, süreç gözlemleme)
  • Kalite kontrol verilerinin analizi yapılmıştır.

Bu çalışmalarla

  • Mevcut duruma yönelik bir analiz raporu hazırlanmış ve öncelikli iyileştirme fırsatları ile birlikte sunulmuş,
  • Koleksiyon Sunma sürecinin, müşteri beklentilerine ve Karahan Tekstil’in ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarlanması projelendirilmiş ve
  • Planlama ve Sipariş Yönetimi sürecinin hızının artırılmasına yönelik iyileştirme fırsatları belirlenmiştir.