IBM

IBM’in Çözüm Ortağı olarak Türk Telekom’da ve yurtdışında bir üretim şirketinde yeniden yapılanma çalışmaları.

Telekom sektörünün lideri olan bir kuruluşta yeniden yapılanma çalışmaları kapsamda IBM’in iş ortağı olarak Results da yer almıştır. Proje sonunda uluslararası Telekom standardı eTOM’u referans alan ve şirkete özel olarak geliştirilen İş Süreçleri Yönetim Modeli ile birlikte bu modeli hayata geçirecek projelerin yol haritası ortaya konmuştur.

Bu çerçevede

  • Kurumsal yönetim süreçleri ve tedarik zinciri süreçlerinin mevcut durumu analiz edilmiş, eTOM’u referans alan ve şirkete özel olarak geliştirilen İş Süreçleri Yönetim Modeli belirlenmiş,
  • Hızlı kazanım projeleri yürütülmüş ve
  • Fizibilitesi tamamlanmış dönüşüm projelerine ait yol haritası çıkartılmıştır.

Sonuç olarak süreçler uluslararası alanda tanınan bir süreç modeline geçmiş, şirketin orta vadeli stratejik hedeflerine hizmet edecek süreç yapılanması tarif edilmiş, yürütülmekte olan geniş kapsamlı inisiyatifler için standart bir süreç yapısı oluşturulmuş, süreç performans yönetimine yönelik göstergeler ve uluslararası kıyaslamalar ortaya konmuş, maliyet ve kazanç hesapları ile birlikte önceliklendirilmiş bir yol haritası sunulmuştur.

IBM ile birlikte yapılan diğer bir çalışmada da IBM’in iş ortağı olarak yurtdışında bir üretim şirketinde 10 haftalık tam zamanlı bir proje ile

  • Tüm süreçlerin haritalanması ve analizi,
  • İyileştirme önerilerinin belirlenmesi,
  • Detaylı tanımlama dokümanları hazırlanarak iyileştirme önerilerinin projelendirilmesi gerçekleştirilmiştir.