April 9, 2017

Nevin Keleş

Nevin Keleş

15 yıl iş tecrübesine sahiptir. Süreç yönetimi, süreç iyileştirme, süreç modelleme, kalite sistemleri devreye alma gibi konularda danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır.

  • Daha önce Koç Finans, Tüsside (Tübitak’ın yönetim bilimlerinde eğitim ve danışmanlık şirketi), Yiğitoğlu Gıda gibi şirketlerde çalışmıştır.

Danışman olarak yürütmüş olduğu çok sayıda projeye örnek olarak

  • Süreç Yönetimi Modellemesi ve Hiyerarşisi Projesi (Milli Eğitim Bakanlığı)
  • Süreç Yönetimi ve İyileştirme Sistematiğinin Kurulması (Ziraat Bankası),
  • TÜSSİDE Süreç Yönetimi sistematiğinin oluşturulması,
  • Süreç Yönetimi Projesi (TBMM), İç Kontrol Projesi Kapsamında Süreç Hiyerarşisi ve Süreç Dokümantasyonu (TÜBİTAK),
  • Süreç Akış Modellemesi Projesi (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu),
  • Süreç Dokümantasyonu Projesi (Mesleki Yeterlilik Kurumu),
  • Eureko Sigorta/Dask tüm süreçlerin modellenmesi ve tüm prosedürlerin yazılması,
  • Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Kredi Operasyon, Bankacılık Operasyon, Şube Operasyon Projelerinde süreç haritalama, süreç analizleri, kapasite planlama ve verimlilik analizleri, to-be süreçlerin oluşturulması, çözümlerin projelendirlmesi, projelere koçluk, çözümlerinin hayata geçirilmesi için proje ekibine destek sayılabilir.