April 9, 2017

Dilek Doğan

Dilek Doğan

15 yıldır Fonksiyonel ve Teknik Yazılım Tasarımı, Gereksinim Analizi, Süreç Geliştirme/İyileştirme, Kapasite Yönetimi, Kaynak Optimizasyonu ve Proje Yönetimi alanlarında çalışmaktadır.

Danışman olarak

  • Çeşitli Optimizasyon ve Kapasite Verimlilik Projelerinde Saha Gözlemleri gerçekleştirerek Mevcut Durum Analizi yapılması, Zaman Etüdü aracı kullanılarak çalışanların aktivite sürelerinin ölçülmesi, İş Örneklemesi yapılması, gerekli analizlerin yapılması, analiz raporlamanın yapılması,
  • Proje Yönetimi kapsamında şirket için Proje Yönetim Metodolojisinin Oluşturulması, Proje Yönetimi ve MS Project Kullanıcı Kılavuzlarının hazırlanması ve Eğitimler verilmesi,
  • Satınalma Süreci ve Sözleşme Yönetimi İyileştirme projelerinde Süreçlerin haritalanması, Problemlerin tespit edilmesi ve Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
  • Öncesinde Hamoğlu Holding, Triodor Sofware ARGE ve Dentaş Ambalaj firmalarında yazılım mühendisliği, proje yöneticiliği, IT Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur.